Nota prawna

Sklep internetowy (zwany w dalszej części „sklepem”) jest dostępny pod adresem www.urcb.pl.
Za pośrednictwem sklepu sprzedawane są towary, znajdujące się w jego ofercie, przy wykorzystaniu Internetu.
Sklep jest prowadzony przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego (zwaną dalej „sprzedawcą”) z siedzibą w Rzeszowie 35-326, ul. ul. Cicha 4, NIP: 8133345498.

  1. Wszelkie informacje na temat towarów oraz ich cen sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej sklepu.

  2. Odpowiedzialność za treści zamieszczone na stronie internetowej sklepu ponosi sprzedawca. Kontakt z sprzedcaą jest możliwy poprzez formularz zamieszczony na stronie, mailowo (sklep@urcb.pl) lub pod numerem telefonu +48 574 820 307

  3. Podmiotem, który realizuje zakup towaru za pośrednictwem sklepu (zwanym w dalszej części regulaminu „klientem”), może być zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca.

  4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu na podstawie umowy zawieranej na odległość.

  5. Każdy klient, który składa zamówienie w sklepie, jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.

  6. Nieznajomość treści regulaminu nie zwalnia klienta z obowiązujących w nim zasad, nie stanowi też podstawy do unikania odpowiedzialności za złożenie zamówienia.

Należąca do Właściciela sklepu strona internetowa www.urcb.pl i wszelkie elementy tam zamieszczone (zawartość) jest chroniona prawami autorskimi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).