Regulamin użytkowania

Wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości towarów i ich ceny sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej.

 1. Ilość towaru przeznaczonego na sprzedaż (w tym wyprzedaż i sprzedaż promocyjną) jest ograniczona, w związku z tym realizacja zamówień następuje według kolejności napływania potwierdzonych zamówień aż do wyczerpania zapasów objętych daną formą sprzedaży.

 2. W przypadku braku/wyczerpania towaru, sprzedawca zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej sklepu. W przypadku, gdy sprzedawca nie zamieści takiej informacji przed przyjęciem zamówienia klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn sprzedawca nie będzie mogła zrealizować zamówienia, klient będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia jej zawarcia. W sytuacji, gdy klient dokonał zapłaty za towar, sprzedawca zwróci mu należność w ciągu czternastu dni od anulowania zamówienia, jednak nie później niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy sprzedaży.

 3. W przypadku braku towaru sprzedawca zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej sklepu. Jeśli nie została zamieszczona taka informacja, klient zostanie powiadomiony mailowo o niemożności realizacji zamówienia.

 4. Wszystkie ceny na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zamówienia złożone przed dokonaniem zmian, o których mowa powyżej, będą realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Zamówienie łączy się z przejściem całej procedury, w której klient dokonuje:

 1. a) wyboru zamawianych towarów;
  b) oznaczenia adresu dostawy;
  c) wyboru potwierdzenia transakcji (rachunek, faktura VAT – prosimy o stosowną informację w uwagach do zamówienia);
  d) wyboru formy płatności.

 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane, umożliwiające kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez klienta podczas rejestracji są niekompletne, błędne lub nieprawdziwe.